0
Успешни проекта
0+
Доволни клиента
0
Години в бизнеса
0
Успешни проекта
0+
Доволни клиента
0
Години в бизнеса

Архитектурно проектиране

– Комплексно проектиране на сгради в пълният обхват на инвестиционният проект
– Изготвяне на техническа документация съвместно с екип инженери.
– Проекти за издаване на разрешение на строителство

Интериорен дизайн

– Изготвяне на функционални схеми
– Идеен проект и 3Д визуализация
– Работен проект със количествени сметки и спесификации
– Мебели и обзавеждане

Управление на проекти

– Авторски надзор и консултиране по време на строителството
– Връзки и координация с доставчици , изпълнители , производител
– Изготвяне предварителен бюджет на обекта

Узаконяване и промяна на статут

 

Консултантски услуги

– Консултация при избор на имот

Предпроектни проучвания

– Оценка възможностите на застрояване
– Концептуален проект преди покупка

Нашите Клиенти

Магазини

Заведения

Банки

Детски центрове

Строителство